Насторйки на апарата при снимане на вода

Факторите, които контролират какво количество светлина ще достигне до сензора на вашия фотоапарат, са два: Скорост на затвора ( Shutter Speed – S )  – количеството време, през което затворът е отворен, и отворът на диафрагмата  ( Aperture – A ) – големината на отвора на обектива, през който навлиза светлината.

Тези два фактора са взаимносвързани, а именно – ако скоростта е по-бавна ( затворът е отворен по-дълго време – ¼ секунда, 1 секунда, 2 скунди и т.н.), тогава отворът ( диафрагмата ) трябва да е по-малък. В противен случай ще навлезне прекалено много светлина и снимките ще се преекспонират и „прегорят“. В повечето случай почти всички дигитални огледално рефлексни камери имат полуавтоматични режими с обозначение S, при които може да се снима с приоритет на скоростта – точно това, което ви трябва за снимане на водопади.

При тази команда на снимане апаратът сам ще определи големината на затвора (Aperture), която е най-подходяща за съответната скорост, която сте избрали. Обикновено ще са ви необходими поне няколко опита, за да постигнете желаните резултати и да усетите коя скорост е най-подходяща за дадената сцена и светлина, така че водата да е размазана и снимката да не е прекалено осветена.

Разбира се, може да експериментирате и в режим “ръчно настройване“ – М, където с различни опити и реузлтати ще настроите сами както скоростта (shutter speed), така и големината на отвора  (aperture), за да получите максимално добре експонирани снимки.

За замръзяване на движението на водата, така че да се виждат ясно пръски и струята във въздуха, използвайте скорости от порядъка на 1/800  до 1/2000 от секудната или автоматичен режим на снимане „СПОРТ“. При тази настройка може да снимате и от ръка, без задължително използване на статив.

За замъгляване на водата използвайте скорости от  порядъка на  1/8 секунда – 1 секунда. Ако имате ND филтър или поляризиращ филтър, които намаляват количеството светлина, влизаща през обектива, може да ползвате и скорости от порядъка на 2-10-15 секунди. Имайте предвид, че високите водопади и тези,  при които водата тече на тънък сноп или е малко, ще са ви необходими по-бавни скорости на затвора. Важно е да се спомене, че ако използвате ръчни настройки на снимане е хубаво да нагласите диафрагмата да е възможно най-затворена (по големите числа F – F:16, F:22). По този начин ще се осигури по-бавна скорост на снимане и по-голяма дълбочина на фокус.

DMCA.com Protection Status